תשובה אחת
עולים לי לראש רק הפנסים האדומים והאדמה הנודדת