3 תשובות
שאפשר לשאול עד 10 שאלות ביום
עשר שאלות ביום
עד 10 שאלות מותר לשאול