תשובה אחת
עשיתי לפי הסדר את הפרקים אבל בבחירה של שאלות לפי הנושאים שאני טוב בהם. לא ניסיתי אפילו נושאים שלא רציתי מלכתחילה.