4 תשובות
18:00 באופן רשמי נחשב ערב. בשעון חורף ,17:00 גם נחשב ערב.
שש בערב
אפשר להגיד גם חמש בערב או חמש אחר הצהריים