7 תשובות
כן
לא. לדבר לא יעזור, חוקים זה חוקים אבל כולנו טועים וקורה שמוחקים, זה בסדר
לא, זה רק יוביל לקללות של המשתמשים.

זה תפקידם של הנאמנים הבכירים להעיר לנאמן המוחק במידה והמחיקה לא מוצדקת.
כן, אני רוצה לדעת מה ההתנגדות שאני אביע דעה.
או שמחקו לי שאלה ואחרי חצי שעה החזירו אותה (מה ההיגיון)