3 תשובות
כן הוא יכול לדווח
והנאמנים יחליטו אם למחוק או לא
אפשר לדווח על כל תשובה או שאלה, הדיווחים מגיעים לנאמנים והם מחליטים אם למחוק או לא
שואל השאלה:
אוח אנשים מדווחים לי פה על תשובות ושאלות איזה בעאסה