9 תשובות
92*0.15 = 13.8
עדיף שתשאלי איך למצוא חלק מסוים ממספר שהוא לא 100%
15*92 חלקי 100
13.8
13.8
תעשה 92*0.15
שואל השאלה:
תודה לכולם ;)
13.8