תשובה אחת
זה של פו הדב שלמעלה הוא רגיל ולמטה הוא עם חליפה (שפה גבוהה וזה)