2 תשובות
3 ימים עד שבוע
עד שבוע תלוי עד כמה הוא חזק