5 תשובות
בהצלחה
החלמה מהירה
שיחזרו מהר לתלם
משהו קל
אל תמות.י
שיעבור בקלות