5 תשובות
ערבית
ערבית
שואל השאלה:
אז מתי יוצא להם לדבר בעברית
בשיעורי עברית
ערבית
והם מדברים עברית בשיעורים בטח וגם לפעמים ביום יום אם הם הולכים לאנשהו
למסעדה או לקנות דברים
אנונימית