2 תשובות
עאאע כמעט מלאכים
כי זאת המדינה שם נמצאים או משהו כזה
כי שם הבמאית גרה..
זה כמו שאת הסדרות הישראליות מצלמים בישראל