2 תשובות
שאלון על החיים שלך
שואל השאלה:
התכוונתי מה שואלים בו?
אנונימי