תשובה אחת
עדיף יהודיה. זה גם לא ילך למקום רציני וסתם חבל על הזמן כי לא מקבלים את זה במגזר שלהם. רק כשזה הפוך נגיד אם ערבי רוצה יהודיה זה מותר אצלם.
בכל אופן, אתם יכולים סתם להכיר..