תשובה אחת
כי ביסודי כל הבנים מתלהבים משיש להם חברה וחושבים שהם בני 16