תשובה אחת
אם הוריד עוקב סביר להניח שהוא לא בקטע
אנונימית