תשובה אחת
תהיי בטוחה בעצמך אני בטוחה שאת לא כל הדברים שתיארת