16 תשובות
גרגמל
מר אדון מגניב
השם שלך באנגלית
קינג גוי 555
פרינגלס (כמו החטיף)
המגניב החדש
גרמי
האיש החדש
העונה הישיר
בגובה הרצפה
המשרת של פרחי מרקורי
שואל השאלה:
אני פרינגלס טעים!
שואל השאלה:
יודע מה? סבבה. אני קורא לעצמי המשרת של פרחי מרקורי!
תחליף את השם למשהו אחר כי פרינגלס זה לא טעים. תקרא לעצמך רוצח הנמלים
ברוך
הבא
אנונימית
תקרא לעצמך פרסי ג'קסון הגב גברר
גקסוןן