תשובה אחת
אנמיה, יש תסמינים.. עייפות, תשישות ותחושת כבדות.