8 תשובות
פאונד
פאונד
פאונד
פאונד אחד שווה ארבע וחצי שקל
פאונד, נקרא גם לירה שטרלינג(ליש"ט)
פאונד
פאונד