3 תשובות
את מתכוונת, בתעתיק של האותיות?
שין רא קאף
קאף זאת האות שנראית כמו אל גדולה הפוכה עם המזה בתוכנ
שים זה כמו סין עם סימן חזקה מעל
ורא זה פשוט נון
רא זאת אות ארז דוד אז היא מופרדת מהכאף
אבל השין צמודה לרא
שואל השאלה:
תודה רבה, התכוונתי לתעתיק עברי.
תודה לעוזרים