2 תשובות
לקסי*
והן רבו וניתקו קשר,לא ידוע הסיבה
הן ניתקו קשר ולעולם לא נידע למה כי זה עיניין פרטי שלהן