3 תשובות
אני יודעת שמעל מספר מסויים זה לא עולה כל יום
xm1
את מעל 90 אמינות?
כי ככל שגדל ככה עולה יותר לאט