2 תשובות
מה שעושה את זה לי באופי שתהיה חמודה כזאת וזורמת וביופי ציצי תחת
שיתנהג כמו גבר ויהיה לו ביטחון ומבחינת יופי שיהיה יותר גבוה ממני ולא שחיף כזה