4 תשובות
בהנחה של כמה
שואל השאלה:
1 חלקי 4 בשבר רבע
היא נימכרה בשש מאות
מחלק את 800לטרבע ואז מכפילה בשלוש כי המחיר האחרון הוא שלושת רבעי מהמחיר המקורי