תשובה אחת
פירוק כימי של המזון. יש אנזימים שמפרקים חומרים ספצפיים כמו עמילאז (עמילן) או טריפסין (חלבונים)