2 תשובות
הסמיילי מאוהב הזה ולב אדום
אימו'גי מסטול מאהבה