2 תשובות
זה פנימי, מי שבודק זה המורה שלך לאנגלית לרוב.
לחלק זה פנימי ולחלק חיצוני
לנו זה היה פנימי
אנונימית