2 תשובות
מים
אוכל
טלפון+מטען+אוזניות
(אבל את בכל מקרה תצטרכי לצאת לשירותים)
אוכל יבש, מים
משחת שיניים ומברשת
טלפון ומטען
אנונימי