6 תשובות
בטח בהגדרות.
בהגדרות> שינוי פרטי משתמש
לך להגדרות ותמצא שם
הגדרות > שינוי פרטי המשתמש
הגדרות.
כן ,בהגדרות .