6 תשובות
כן אפשרי וכן חוקי
כן
כן
כן
כן
כן
line:445