3 תשובות
בהגדרות- שינוי פרטי המשתמש
תראה שלושה פסים למעלה ואז תראה תציור הזה של ההגדרות ואז שינוי פרטי המשתמש
שלושה פסים מצד ימין למעלה
הגדרות
פרטי משתמש