8 תשובות
מנסים להתנהג בנימוסים יפנים?
חולצים נעליים
אבל לא יעזור לך כ''כ ההאשמות להגאלה של קניין עופר
מורידים נעליים.
ההאשמות להגרלה
שואל השאלה:
חחח לול יאח
אנונימי
חולצים נעליים
אנונימי
מתנהגים כמוהו
חולצים נעליים ואומרים o jama shimasu(תרגום חופשי- סליחה על ההפרעה. תרגום ישיר- אני מפריע.)