תשובה אחת
לא עשיתי אבל א. בת כמה את? ב. אני לא ממליצה עכשיו, כאילו תחכי עד אחרי כל הלילות והכזה ואחרי כל ההנקות, כי החזה יכול "ליפול" לך וכזה