2 תשובות
הוא הולך עם שלושה סלים מלאים בלחם על הראש, ועורב מגיע ומתחיל לאכול מהסל העליון.
הוא ראה שיש על הראש שלו שלושה סלים, ובסל העליון היה עוף שניקר את האוכל ישירות מהסל שעל הראש שלו.