6 תשובות
להשאיר פרטים
תשאיר פרטים, כמו שלא הית רוצה שידפקו לך את האוטו על תדפוק לאחרים...
להשאיר פרטים.
להשאיר פרטים.. עד כמה דפקת אותו?
שואל השאלה:
בקטנה כאילו הזה של הלמטה באוטו יצא קצת נראלי
אנונימי
תשאיר
יש בכל מקום היום מצלמות
ואז יצא שתשלם פי 2