3 תשובות
לא...
לא הגיוני לא צריך להיבהל כולנו קמנו בשלוש בלילה כי חשבנו שהתהפך העולם אבל הכל טוב