תשובה אחת
אמור להיות כתוב מאחורה, מתחת לערך הקלורי