5 תשובות
לי אישית לא
לא מוריד, להפך
זה מראה על ביטחןן עצמי וביטחון עצמי זה מושך
לא
לא שמה איפור זה לא מוריד אבל השאר כן