3 תשובות
גם אתה עכשיו הכללת
בגלל מעשים קיצוניים שקורים אצלהם בקהילה
בכלל יש נטייה להכליל לכל סוג קהל