15 תשובות
כי כשאתה מדליק חשמל נדלקת אש. ואש אסור להדליק בשבת, נכון? אז לפני שקופצים לשאול סתם, בודקים מותק.
שואל השאלה:
באמת?
אז למה יש דתיים שמעשנים בשבת?
אנונימי
שואל השאלה:
וגם טלפון לא משתמש באש זה על סוללות
אפשר טלפון? לא למה?
אנונימי
אם יש דתיים שמעשנים בשבת, זה כנראה נובע מקושי לשמור שבת במלואה אבל זה לא אומר שזה בסדר
^^לא יודע למה, זה אסור. הם עושים מלאכה
כן, כל החשמל בנוי על הצתה
שואל השאלה:
הטלפון לא..
הטלפון בוער?
אנונימי
החשמל חביבי
כי אסורה מלאכה והדלקת אש וחשמל זה חלק מהעדכון המודרני של חלק זה.
לפי מה שאני זוכר חשמל זה לא אש אלא מלאכת מכה בפטיש שזה גמר מלאכה
סיגריה זה אש בהגדרה ואסור, אין לזה היתר
הרבנים טוענים חדש אסור מהתורה...
אני אישית גם לא מבינה את זה, אני אפילו לא יודעת אם אני באמת דתייה...
אנונימית
כי אסור לעשות שום מלאכה ואסור לעבוד
כמו שאסור להדליק טלוויזיה וחשמל ולהשתמש בטלפון אסור גם לקרוע ולצייר ולכתוב
אסור כלום אפילו יש איסור של אמא לקחת את התינוק שלה בעגלה כיאלו אסור לסחוב "לטלטל" אבל יש לזה פתרונות
טוב אני לא בדיוק המבינה הכי גדולה בזה אבל בקיצור אסור לעבוד ולעשות עבודות מלאכה רק לנוח
אנונימית
ל"ט מלאכות המשכן אסורות בשבת וכן מכשירי חשמל בהם אדם עושה פעולתו בידיים אבל אם אינו עושה פעולתו בידיים ואין איסור מהתורה יש לך דעת מיעוט של החפץ החיים שמתיר אבל דעה שאפשר לסמוך עליה והרבנים לא מורים כן משום שהעם לא יבדילו בכך
ומכה בפטיש זה רק במתקן