2 תשובות
ירדן אדרי ומקרית חיים גד משהו.
או שהם ההפך, בקיצור שניהם מהקריות