9 תשובות
כן ברור
כן אבל בכוס חד פעמית
Bni
כן ברור
עריכה: אני לא דתיה לול
רק בכוס חד פעמית.
כן ברור ,
כמובן עדיף בכוס חד פעמים מחשש
כן
Y16