3 תשובות
אנשי קשר - שלוש נקודות -מחק
אנשי קשר--> נכנסת לאיש קשר שאת רוצה למחוק--> מחק איש קשר