תשובה אחת
היבדקי על-ידי רופא, מוטב על-ידי הרופא שניתח אותך.