תשובה אחת
זה בסדר גמור, שבי ותנשמי עמוק, את לא תקיאי