7 תשובות
אלסקה / ברקת
אנאיס, אשדת, תכלת
קמה, יער, שירי'ה
קטורת