תשובה אחת
היא לא ביקשה שתמליץ לה מה לעשות
לא יודע מעולם לא טעמתי