תשובה אחת
תגיד לה שאת מעריכה את זה אבל את ילדה גדולה ואת לא צריכה שיגנו עלייך כי את יודעת מה את עושה ואת לא רוצה שהוא יתערב בזה כי זה בינך לבין הבחור ההוא