3 תשובות
הקאות זה טוב. אין בזה משהו רע.
עובר תוך רגע
זה ינקה את הדבר הלא טוב שיש לך בגוף, כן זו הרגשה לא נעימה לכמה שניות אבל אחרי זה יש הקלה ממש